De Afvalcontainer Rotterdam

afvalcontainer rotterdam

De Afvalcontainer Rotterdam

Het Rotterdamse afvalproject is ontworpen met input van acht grote Nederlandse steden en vijf nationale stakeholders. Het wordt uitgevoerd om de afvalinzameling in stedelijke gebieden met veel huishoudelijk afval te verbeteren. Een van de doelstellingen is afvalscheiding aan de bron. Daartoe wil het project innovatieve strategieën ontwikkelen voor de inzameling van stedelijk afval. Het project is ontworpen in samenwerking met wetenschappers, onderzoekers en praktijkmensen in de gedragswetenschap Afzetbak.nl afvalcontainer rotterdam. Naar verwachting zal het in 2020 operationeel zijn.

De gemeente heeft een aantal strategieën om de recyclingpercentages te verhogen en de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen. Momenteel zamelen en sorteren meer dan 35.000 huishoudens in laagbouw hun composteerbaar afval. De verwachting is dat het aantal de komende jaren zal groeien. Daarnaast lopen er meerdere proefprogramma's in de wijk Oud-West en de appartementengebouwen Ommoord. De stad is een wereldleider op het gebied van afvalbeheer. Voor een goede afvalinzameling en een duurzamer milieu heeft Rotterdam concrete stappen gezet.

Hoewel sommige afvalexporten niet milieuvriendelijk zijn, zijn andere dat niet. Hoewel het in de EU mogelijk is om plastic en papier te recyclen, kunnen veel in Azië vervaardigde producten terug naar Nederland worden verscheept voor verdere verwerking. Evenzo hebben de landen van Afrika en Azië grondstoffen nodig voor hun snelgroeiende economieën. Veel Europees afval wordt echter verbrand of weggegooid, waardoor de lucht vervuilt en giftige gassen vrijkomen die verband houden met de opwarming van de aarde.

Klik hier voor meer informatie: https://afzetbak.nl/